Ouderraad

Scouting Titus Brandsma heeft een ouderraad.

De ouderraad is een klankbordgroep voor onze leiding en het bestuur. Zij vergadert mee in de groepsraad van de vereniging en laat daar het geluid van de ouders horen.
Het is de bedoeling dat de ouderraad zoveel mogelijk een afspiegeling is van alle speltakken.
In de groepsraad fungeert de ouderraad als spreekbuis namens alle ouders.