Bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met de financiën en administratie van de groep en het beheer van de blokhut en het materiaal. Zij zorgt ervoor dat de leiding haar activiteiten optimaal kan uitvoeren. Het bestuur houdt zich verder bezig met de begeleiding van de leiding.
Zij zijn te bereiken via bestuur.

Mark Aldenzee Voorzitter (06-30296373)
Sanne Kanters Secretaris
Martijn van Diepen Penningmeester
Wendy Adriaans Bestuurslid PR
Femke Kanters Bestuurslid Groepsbegeleider
Tom Strik Bestuurslid Materiaal beheer
Jan Toonen Beheerder Blokhut en Terrein